Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”Be Secure Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράµµατος UIA, µε τις εξής ειδικότητες:

1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (project manager) για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου «Be Secure Feel Secure»
2) Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης (financial manager) του έργου «Be Secure Feel Secure»
3) Υπεύθυνος επικοινωνίας (communication manager) του έργου «Be Secure Feel Secure»

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ BSFS, από 07-04-2020 έως και 16-04-2020.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ