Προσωπικό φύλαξης στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
(για το Σπήλαιο Παιανίας Ν. Αττικής και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεοπέτρας Ν. Τρικάλων).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


Πηγή