ΡΑΕ: Μηνιαίες αναφορές για τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ένα ακόμη εργαλείο για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών και των συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά, δημιούργησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η Αρχή, όπως αναφέρει, έχοντας αναπτύξει Μηχανισμό Παρακολούθησης μέσω του οποίου συλλέγει και επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μεγάλο πλήθος δεδομένων, εκδίδει μηνιαίες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, εντός των αναφορών προβλέπονται στοιχεία γραφημάτων και στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν στη λειτουργία των επιμέρους αγορών και διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Αγορά Επόμενης Ημέρας
  • Ενδοημερήσια Αγορά
  • Αγορά Εξισορρόπησης
  • Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού
  • Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Επί των ανωτέρω, από την Τετάρτη 09/11/2022 έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση www.rae.gr/anafores-hondrikis-agoras-ilektrikis-energeias/ αναλυτικές αναφορές ανά έτος σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.


sofokleousin.gr