Σε έκδοση τριετούς ομολόγου προχωρά η Coca-Cola

Στην έκδοση τριετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο, προχωρά η Coca Cola HBC όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίωσή της: «Η Coca-Cola HBC AG (“Coca-Cola HBC”) και η Coca-Cola HBC Finance B.V. (ο “Εκδότης”) ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη μιας έκδοσης Ομολογιών σταθερού επιτοκίου 3 ετών σε ευρώ (τα “Τα Σημειώματα”), θα εκδοθεί από τον Εκδότη στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματός του για Ομολογίες ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό τους όρους της αγοράς.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Coca-Cola HBC».

Και προσθέτει: «Η Coca-Cola HBC σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί ένα ποσό ίσο με τα καθαρά έσοδα των Τίτλων για Επιλέξιμα Πράσινα Έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πράσινο Χρηματοοικονομικό Πλαίσιο της Coca-Cola HBC, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Coca-Cola HBC».

Σύμφωνα με την εταιρία: «Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 (το “Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο”), το οποίο αποτελεί βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθώς αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο από δυνάμει του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποχώρηση) του 2018.

Θα υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Ομολογιών στην Επίσημη Λίστα της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς και για διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου plc»


sofokleousin.gr