Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ουγγαρία για μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η Kομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με την απόφαση του Ουγγρικού Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης να απορρίψει την αίτηση του Klubradio για χρήση ραδιοφάσματος για πολύ αμφισβητούμενους λόγους.

Οι όροι που συνδέονται με τη χρήση του ραδιοφάσματος και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, παράταση, ανανέωση ή ανάκληση αυτών των δικαιωμάτων υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972). Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να εκχωρούνται με βάση αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζοντας δυσανάλογους και αδιαφανείς όρους για την ανανέωση των δικαιωμάτων του Klubradio για χρήση ραδιοφάσματος. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία εφάρμοσε τους σχετικούς κανόνες με δυσανάλογο και μεροληπτικό τρόπο και ότι η Ουγγαρία δεν έλαβε έγκαιρες αποφάσεις. Μέσω της συμπεριφοράς της, η Ουγγαρία παραβίασε επίσης την ελευθερία του λόγου όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις ουγγρικές αρχές στις 9 Ιουνίου 2021. Αφού έλαβε μη ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Η ανταλλαγή με την Ουγγαρία δεν επέλυσε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Επιτροπή και ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


sofokleousin.gr