Θέση οικονομικού συμβούλου στο δήμο Θήρας

O δήμος Θήρας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο
Δημάρχου Θήρας (Δημαρχείο Θήρας, Φηρά Θήρας, ώρες 07:00 – 15.00 καθημερινά).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Πηγή