Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 258 Ψυχολόγων σε Δημοτικά Σχολεία (ΦΕΚ)

Στον καθορισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας μέσω δημοσίευσης ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείο Παιδείας, διατίθενται οι κάτωθι πιστώσεις ανά ΠΔΕ για την πρόσληψη 258 αναπληρωτών ΠΕ23-Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Το ΦΕΚ  Σχολεία για ΠΕ23

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Πηγή