Το 2022 ήταν μια χρονιά σταθμός για την DS Automobiles στη χώρα μας, καθώς κατάφερε να σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στην εμπορική της παρουσία.

Σηματοδοτώντας την ανοδική πορεία που θα έχει η Μάρκα στη συνέχεια, τα ποσοστά της αύξησης σε σχέση με το 2021, είναι άκρως ενθαρρυντικά!


Πηγή