Οι τρεις κινητές υγειονομικές μονάδες αποκτήθηκαν το 2016 από τους Γιατρούς του Κόσμου, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων “Free and quality health care for migrants and refugees in the migratory process in Greece” (Μάρτιος 2016 – Δεκέμβριος 2017) και “Bridges to context-related health and mental health services for refugees and migrants stranded in Greece” (Ιανουάριος – Μάιος 2018), τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECHO).

Οι μονάδες χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα. Με τη λήξη των παραπάνω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος αποφάσισαν να τις δωρίσουν, με τη σύμφωνη γνώμη της DG ECHO, στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ως βασικό φορέα του Υπουργείου Υγείας που ασχολείται με το προσφυγικό ζήτημα.

Οι τρεις κινητές ιατρικές μονάδες θα χρησιμοποιηθούν από το ΚΕΕΛΠΝΟ για τους σκοπούς της ενδυνάμωσης της επιδημιολογικής επιτήρησης των προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα ανά την Ελλάδα.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ δραστηριοποιείται στο προσφυγικό ζήτημα από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε με έκτακτες -στην αρχή- και στη συνέχεια με τακτικές παρεμβάσεις. Με ιδίους πόρους αλλά και μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έχει αναλάβει το υγειονομικό σκέλος της προσφυγικής κρίσης από το 2014, ενώ μέσω του προγράμματος PHILOS από το 2017, έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα κέντρα φιλοξενίας και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των προσφύγων σε όλη την Ελλάδα ενώ ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις περιοχές που έχει επιβαρυνθεί λόγω παρουσίας προσφύγων και μεταναστών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει παραταθεί τρεις φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των εξαιρετικών πρακτικών που έχει εφαρμόσει- σε όλο το φάσμα της υγειονομικής κάλυψης των προσφύγων και μεταναστών. Συμπληρωματικά, το ελληνικό κράτος έχει ήδη εγκρίνει νέο πρόγραμμα υγειονομικής κάλυψης των Κέντρων Υποδοχής Προσφύγων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.Πηγή