Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)

Σύμφωνα με το Α.Π.3809/04.06.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη δύο θέσεων με στοιχεία:

ERA/AD/2019/004 -OPE – Call for applications for two posts of Administrators (one Transport Economist and one Reporting and Data analysis Officer) in the Analysis and Monitoring Unit-Temporary Agent 2(f) – (AD6)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.era.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την 25η Ιουνίου 2019.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ERA


Πηγή