Μάλιστα, το πάρκο έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, ενώ έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.

Στο σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού καταγράφεται τόσο αλιευτική όσο και ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτότητα της περιοχής.

Επίσης, η περιοχή φημίζεται για την πλούσια πτηνοπανίδα και ιχθυοπανίδα της, ενώ τα ρηχά νερά της φιλοξενούν φυτά που αποτελούν τροφή για δεκάδες χιλιάδες πάπιες, βουτηχτές, τσικνιάδες, κορμοράνους, και γλάρους.


Πηγή