Η απώλεια των προνομίων είναι όταν παίρνετε από το παιδί μία δραστηριότητα ή ένα από τα πράγματα που έχει στην κατοχή του, όπως είναι τα παιχνίδια, σαν συνέπεια κακής συμπεριφοράς. Για κάποιους γονείς λειτουργεί, για κάποιους σπάνια και για κάποιους όχι. Αξίζει να θυμάστε ότι με το να είστε θετική και τρυφερή με το παιδί, είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, όπως και το να το επιβραβεύετε για την καλή συμπεριφορά.

Το προνόμιο είναι κάτι που το παιδί απολαμβάνει. Το δικαίωμα είναι κάτι που χρειάζεται, όπως είναι το φαγητό και η αγάπη. Η τηλεόραση όμως είναι προνόμιο. Ένα είδος συνέπειας είναι η απώλεια προνομίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνέπειες για να δείξετε στο παιδί τι συμβαίνει όταν φέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι συνέπειες θέτουν όρια και ενθαρρύνουν το παιδί να ακολουθήσει τους κανόνες της οικογένεια του. Έτσι το παιδί αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και καταλαβαίνει γιατί έχασε ένα συγκεκριμένο προνόμιο. Απλά τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι εκείνα που το καταλαβαίνουν καλύτερα.

Πώς θα το κάνετε βήμα βήμα: σχεδιάστε από πριν ποιο προνόμιο θα του στερήσετε αν σπάσει τους κανόνες. Δώστε του μία προειδοποίηση πριν το κάνετε ώστε να του δώσετε μία ευκαιρία. Αν σταματήσει την κακή συμπεριφορά, επιβραβεύστε το και συνεχίστε να το κάνετε για όσο διαρκεί η καλή συμπεριφορά. Αν δεν σταματήσει όμως, περιμένετε για 15 δευτερόλεπτα περίπου και προχωρήστε στη στέρηση προνομίου.Πηγή