Όπως λένε η πρόεδρος του ΙΣΠ, Άννα Μαστοράκου και ο γ.γ. Γεώργιος Πατριαρχέας, μετά και την τελευταία αναβάθμιση, όλα τα ενεργά μέλη του Συλλόγου μπορούν να πιστοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα με χρήση προσωπικών κωδικών στη δ/νση: https://extranet.ispatras.gr/, παρέχει τη δυνατότητα για:

-on line ενημέρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι του ΙΣΠ,
-ενημέρωση για το περιεχόμενο του μητρώου,
-την υποβολή αίτησης αλλαγής στοιχείων μητρώου
-την υποβολή της ετήσιας δήλωσης που προβλέπεται ως υποχρεωτική από τη νομοθεσία [άρθρο 296 του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄)]
-την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης (25 περιπτώσεις)
-την on line εξόφληση εισφορών με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
-την υποβολή αιτήσεων για λοιπά θέματα.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε μέλος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια οι περισσότερες από τις υπηρεσίες της να έχει τη δυνατότητα να το πράξει ολοκληρωμένα χωρίς τη φυσική του παρουσία στα γραφεία του ΙΣΠ.

Αξίζει να τονισθεί ότι:

Η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικών ηλεκτρονικά είναι ένα εγχείρημα αυτό γεννά νέα δεδομένα στις διοικητικές υπηρεσίες του Συλλόγου και όπως επισημαίνουν «πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου θα επωφεληθούν από αυτή, ιδιαίτερα δε τα μέλη που εργάζονται στα νοσοκομεία ή βρίσκονται στο εξωτερικό. Η δυνατότητα on line εξόφλησης εισφορών με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσα από το προστατευμένο περιβάλλον της εφαρμογής».

Στο άμεσο μέλλον εξάλλου:

Θα υπάρξει η δυνατότητα υποβολής αναγγελίας (αίτησης) έναρξης ιατρείου, εργαστηρίου βιολογικών υλικών ή εργαστηρίου απεικονίσεων και υποβολής των συνοδευτικών δικαιολογητικών που απαιτούνται. Ο ΙΣ Πατρών πρωτοπορεί σε αυτό το πεδίο μειώνοντας έτσι διαδικαστικά θέματα, μετακινήσεις, υλικό, χρόνο και τηρώντας ηλεκτρονικό αρχείο με άμεση προσβασιμότητα και από τα δύο μέρη. Η εφαρμογή δύναται να ενημερώνεται εν καιρώ με νέες παροχές και δυνατότητες. Τυχόν ιδιαίτερες περιπτώσεις εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τη γραμματεία του Συλλόγου.Πηγή