Κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης, τα παιδιά κάνουν τους πρώτους φίλους. Μπορεί σε αυτή την ηλικία οι επιλογές τους να είναι κατά κανόνα συγκυριακές, όμως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο πρώτος και… παντοτινός: είναι το πρώτο ή έστω από τα πρώτα παιδάκια με το οποίο έρχονται σε επαφή. Εντάξει, μπορεί να μη γίνουν παντοτινοί φίλοι με […]Πηγή