Για το αντιψυκτικό του ψυγείου λοιπόν ο λόγος, κάτι ολότελα απαραίτητο μέσα στο ψύχος και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Το παραφλού δεν πρέπει να το αμελεί κανείς, καθώς στον παγετό το σύστημα ψύξης του κινητήρα κινδυνεύει να σταματήσει να λειτουργεί, προκαλώντας μεγάλες βλάβες.

Υγρό κυκλώματος ψύξης το λέμε επισήμως και διακρίνεται σε δύο είδη, ανάλογα με το αν το προϊόν περιέχει ή όχι νερό: το αντιψυκτικό, που είναι συμπυκνωμένο προϊόν και απαιτεί αραίωση με (απιονισμένο πάντα) νερό, και το παραφλού, που είναι έτοιμο προς χρήση.

Όποιο κι αν επιλέξετε, το υγρό του κυκλώματος ψύξης αποτρέπει το νερό από το να παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες και να βράζει σε υψηλές, εγγυώμενο τη σωστή λειτουργία της μηχανής.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή το συνεργείο σας για να δείτε τι είδος υγρού προτείνεται και φροντίστε να μην ξεμείνετε μέσα στο καταχείμωνο, ελέγχοντας περιοδική τη στάθμη του ψυγείου. Κάτι ιδιαιτέρως απλό εξάλλου που δεν απαιτεί καν την αφαίρεση της τάπας του δοχείου…Πηγή