Πιο συγκεκριμένα, η Πολεοδομία του Δήμου της Αθήνας σε έκθεση αυτοψίας χαρακτηρίζει ως «αυθαίρετη» κατασκευή μία εκ των πολυκατοικιών, επί της οδού Σφιγγός 10 – 12 – 14, που ανήκει στους ιστορικούς προσφυγικούς οικισμούς Δουργουτίου – Αγίου Σώστη, για την οποία έγιναν καταγγελίες περί διαφόρων αυθαιρεσιών επί του κτίσματος και την κρίνει «κατεδαφιστέα».

Πρόκειται για προσφυγικές πολυκατοικίες που έχτισε το κράτος στα τέλη της δεκαετίας του ’60, και περιλαμβάνουν 770 κατοικίες, 56 καταστήματα, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό και ιατρεία.

Τον Ιανουάριο του 2023 θυροκολλήθηκε σε μία εκ των πολυκατοικιών ειδοποίηση από την Πολεοδομία της Αθήνας η οποία ανέφερε πως λόγω των παραβάσεων και των παράνομων κατασκευών στο κτίσμα, αλλά και επειδή δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αυτό κρίνεται αυθαίρετο και κατεδαφιστέο.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, οι ένοικοι λαμβάνουν νέα ειδοποίηση από την Πολεοδομία στην οποία αναφέρεται ότι παρόλο που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, επειδή η κατασκευή χτίστηκε πριν από το 1975 δεν χρειάζεται τελικά να κατεδαφιστεί, πρέπει όμως να νομιμοποιηθεί.

Μετά τις προειδοποιήσεις της Πολεοδομίας, οι κάτοικοι του συγκεκριμένου συγκροτήματος προσέλαβαν μηχανικούς προκειμένου να κάνουν το οίκημα νόμιμο, με την Πολεοδομία ωστόσο να μη δέχεται τις νομιμοποιήσεις, καθώς θεωρεί αυθαίρετη ολόκληρη την κατασκευή.

Ο αγώνας των κατοίκων συνεχίζεται, με τους ίδιους να περιμένουν απαντήσεις από την τωρινή υπηρεσία του δήμου της Αθήνας.megatv.com