Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Για να αποζημιώνεται η χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων υψηλού κόστους (νόμου 3816/10), η πρώτη συνταγή τους πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ ή ιατρού ιδιωτικής γενικής κλινικής.

Με αυτή, θα βεβαιώνεται ότι η χορήγηση φαρμάκου του πρώτου μέρους του καταλόγου ή η πρώτη χορήγηση φαρμάκου του δεύτερου μέρους του καταλόγου θα γίνεται εντός του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής ή Κέντρου Υγείας το οποίο διαθέτει κλίνες βραχείας νοσηλείας και πιστοποίηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια.

Η βεβαίωση έχει ισχύ για όλο το διάστημα της θεραπείας και επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή.

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ ζήτησε από το υπουργείο Υγείας διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς χορήγησης των συγκεκριμένων φαρμάκων και τις απαιτούμενες βεβαιώσεις.

Από την απάντηση του υπουργείου προκύπτει σαφής διάκριση ανάμεσα στη γνωμάτευση που πρέπει να υποβάλλεται από το νοσοκομείο και καταργείται και στη βεβαίωση που αφορά στον χώρο χορήγησης του φαρμάκου (νοσοκομειακό περιβάλλον).Πηγή