Η τιμή πώλησης ήταν €7,10 ανά μετοχή. Η εξέλιξη αυτή που θεωρείται από κύκλους της αγοράς ως ψήφος εμπιστοσύνης στη Lamda και στο έργο του Ελληνικού, είναι όπως φαίνεται η αρχή μιας πολύ σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο γνωστός εφοπλιστής θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε αγορά μεγάλης έκτασης γης εντός του Ελληνικού, όπου προτίθεται να αναπτύξει εκπαιδευτικό ίδρυμα με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών, κατοικίες και χώρους γραφείων, επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τμ.megatv.com