Νέα έρευνα αναδεικνύει το επίπεδο ενημέρωσης των Ευρωπαίων σχετικά με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η έρευνα για τον ιό HPV διενεργήθηκε σε συνολικό δείγμα 15.000 ανθρώπων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Ένας στους τρεις ερωτηθέντες δεν έχει ακούσει ποτέ για τον ιό HPV ενώ από αυτούς που έχουν ακούσει για τον ιό, μόνο το 3% γνωρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσβληθούν από τον HPV κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον ιό HPV, η MSD πραγματοποίησε μία έρευνα αγοράς ευρείας κλίμακας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ενημέρωσης και επίγνωσης γύρω από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Σε αυτή τη σημαντική έρευνα, που διεξήγαγε η εταιρεία έρευνας αγοράς Ipsos, για λογαριασμό της MSD, συμμετείχαν 15.000 άνδρες και γυναίκες από 10 ευρωπαϊκές χώρες .

Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ( ̴ 99%) προκαλούνται από  στελέχη του ιού HPV σε συνθήκες επίμονης λοίμωξης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί το τέταρτο συχνότερο γυναικολογικό καρκίνο παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά θνησιμότητας3. Επιπλέον, οι λοιμώξεις από τα στελέχη του ιού HPV ευθύνονται για μια σειρά κακοηθών και καλοηθών νεοπλασιών, πέραν από αυτές του τραχήλου της μήτρας, που αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, προκαλώντας σοβαρή νοσηρότητα και επιβαρύνοντας σημαντικά το υγειονομικό σύστημα περίθαλψης.

Παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της έρευνας:

Διαφορετικά ποσοστά ενημέρωσης σχετικά με τον ιό HPV σε ολόκληρη την Ευρώπη

–         Μεταξύ των 10 χωρών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, λιγότερα από δύο στα τρία άτομα γνώριζαν τον ιό HPV.

–         Στις τρεις από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, Αυστρία, Ελβετία και Γερμανία, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δεν γνώριζαν τον HPV, σε ποσοστό 54%, 52% και 60% αντίστοιχα. Έξι στους 10 Γερμανούς δεν γνώριζαν τον HPV.

–         Η Ισπανία προηγείται των άλλων χωρών εμφανίζοντας εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά ενημέρωσης με το 87% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι γνωρίζει τον ιό HPV.

–         Στην Ελλάδα το ποσοστό των ερωτηθέντων, που γνώριζαν τον ιό HPV, ανήλθε στο 68%.

Ελλιπής ενημέρωση σχετικά με το πόσο διαδεδομένος είναι ο ιός HPV

–         Μόνο το 3% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι γνώριζε για τον HPV, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, είχε επίγνωση ότι πρόκειται για έναν πολύ διαδεδομένο ιό και ότι το 75% του πληθυσμού θα εκτεθεί σε κάποιο στέλεχος του κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του.

–         54% των ερωτηθέντων που είχε ακούσει για τον HPV, πίστευε ότι είναι σπάνιος ή εξαιρετικά σπάνιος ιός.

–         Στο σύνολο του δείγματος όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις ένας στους πέντε ερωτηθέντες, από αυτούς που γνώριζαν την ύπαρξη του ιού HPV, πιστεύει ότι είναι πιθανό να έχει προσβληθεί από τον ιό HPV.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι και οι άνδρες διατρέχουν κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό HPV και να αναπτύξουν σχετιζόμενους με τον ιό καρκίνους

–         Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες που είχαν ακούσει για τον HPV (51%), δεν συμφώνησαν ή δεν γνώριζαν ότι ο ιός HPV μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στους άνδρες.  Σε Γαλλία και Ελβετία τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν στο 63% και 64%.

–         Οι Πορτογάλοι ερωτηθέντες έτειναν περισσότερο στο να συμφωνήσουν ότι ο HPV προκαλεί καρκίνο στους άνδρες (40% των Πορτογάλων συμμετεχόντων συμφώνησε πλήρως).

–         Στην Ελλάδα το ποσοστό των ερωτηθέντων που γνωρίζει ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ HPV και καρκίνου στους άνδρες ανήλθε στο 35%.

Σχετικά με τον ιό HPV

–         Με τον όρο HPV χαρακτηρίζεται μια κοινή ομάδα ιών μικρού μεγέθους που προσβάλει το ανθρώπινο επιθήλιο. Περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα.

–         Οι περισσότεροι τύποι μπορούν να προσβάλουν το δερματικό επιθήλιο (δέρμα) και να προκαλέσουν τα κοινά δερματικά κονδυλώματα (μυρμηγκιές), ενώ περίπου 40 από αυτούς έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν και το επιθήλιο των βλεννογόνων (εσωτερικές επιφάνειες).

–         Από τους 40 αυτούς τύπους του ιού HPV, κάποιοι είναι δυνητικά ογκογόνοι και κάποιοι άλλοι μπορούν να προκαλέσουν καλοήθη νοσήματα, όπως τα γεννητικά κονδυλώματα. Με βάση την ικανότητα τους να προκαλούν κακοήθεις νεοπλασίες οι τύποι του ιού χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ή χαμηλού κινδύνου».

–         Από τους «υψηλού κινδύνου» τύπους οι συχνότεροι είναι οι: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 και οι οποίοι ευθύνονται για την συντριπτική πλειοψηφία των σχετιζόμενων με τον HPV κακοηθών νοσημάτων. Αντίστοιχα από τους «χαμηλού κινδύνου» τύπους οι 6 και 11 αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή.

–         Στη πλειονότητα των περιπτώσεων η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική και θα υποχωρήσει μόνη της. Σε περιπτώσεις που η λοίμωξη επιμένει οδηγούμαστε σε νόσο (καρκίνο ή καλοήθεις νεοπλασίες).

–         Οι λοιμώξεις από τα στελέχη του HPV είναι πολύ συχνές και εξαιρετικά μεταδοτικές, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι – ανεξαρτήτως φύλου – να εκτεθούν σε κάποιο στέλεχος του ιού κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

–         Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας (99%) προκαλούνται από τους «υψηλού κινδύνου» HPV τύπους.

–         Οι ίδιοι τύποι του ιού έχουν αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο αίτιο πρόκλησης καρκίνου στο αιδοίο και το κόλπο (γυναίκες), στο πρωκτό, τη κεφαλή και το τράχηλο (κυρίως στο στοματοφάρυγγα- άνδρες και γυναίκες) και στο πέος (άνδρες).

Σχετικά με την έρευνα

Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της MSD, στην οποία ανήκει η διαχείρισή της. Η MSD διατηρεί τον πλήρη συντακτικό έλεγχο και την έγκριση επί των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Εξ ονόματος της MSD, η Ipsos πραγματοποίησε συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα ποσόστωσης 15.000 ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη (Αυστρία 1.000, Βέλγιο 1.000, Γαλλία 2.000, Γερμανία 2.000, Ελλάδα 1.000, Ιταλία 2.000, Πορτογαλία 1.000, Ισπανία 2.000, Ελβετία 1.000 και Ηνωμένο Βασίλειο 2.000) από 16 έως 60 ετών. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ της 7ης και της 21ης ​​Ιανουαρίου 2019. Το δείγμα βασίζεται σε ποσοστώσεις όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την περιοχή και την εργασιακή κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και τα στοιχεία της έρευνας εν συνεχεία σταθμίστηκαν βάσει πληθυσμιακής αναλογίας του συγκεκριμένου κοινού.Πηγή