Στο νοσοκομείο λείπουν σημαντικές ειδικότητες ιατρών καθώς και μηχανήματα όπως αξονικός και μαγνητικός τομογράφος. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η 6η ΥΠΕ ζήτησε από το νοσοκομείο να διαθέσει δυνάμεις – που δεν έχει, αλλά και είναι αναγκαίες λόγω εποχικής πίεσης που ασκεί η γρίπη και οι λοιμώξεις της εποχής – υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν είναι σε γνώση του οι εν λόγω καταγγελίες και με ποιον τρόπο θα λυθούν τα προβλήματα αυτά με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου, υπολειτουργεί καθώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει παιδονευρολόγος, παιδονευροχειρούργος και παιδοαιματολόγος – ειδικότητες ιδιαιτέρως σημαντικές για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικά μηχανήματα όπως είναι ο Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος. Η Διοίκηση του νοσοκομείου, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, παραπέμπει τα παιδιά που πρέπει να υποβληθούν σε εγκεφαλογράφημα σε Αθηναϊκά νοσοκομεία, επιβαρύνοντάς τα με διακομιδές, καθώς το αντίστοιχο τμήμα του ΠΓΝΠ δεν λειτουργεί. Επίσης, υπό επεξεργασία βρίσκεται η πιθανότητα μετακίνησης της παιδονευρολόγου του ΠΓΝΠ στο Καραμανδάνειο για κάποιες μέρες την εβδομάδα, ώστε να εξετάζονται τα εγκεφαλογραφήματα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η 6η ΥΠΕ ζήτησε από το Νοσοκομείο να διαθέσει δυνάμεις – που δεν έχει, αλλά και είναι αναγκαίες λόγω εποχικής πίεσης που ασκεί η γρίπη και οι λοιμώξεις της εποχής – υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να καλύψει το πρόβλημα ανεπάρκειας ιατρών μεταθέτοντάς το κάθε φορά και αλλού, χωρίς όμως να το λύνει ουσιαστικά ποτέ.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Είναι σε γνώση σας οι ελλείψεις παιδονευρολόγου, παιδονευροχειρούργου και παιδοαιματολόγου; Εάν ναι, πότε προβλέπεται να καλυφθούν οι θέσεις αυτές;
Γνωρίζετε την έλλειψη αξονικού και μαγνητικού τομογράφου; Εάν ναι, πότε θα λυθεί το πρόβλημα;
Είναι αληθή τα δημοσιεύματα για μετακίνηση ιατρών από το «Καραμανδάνειο» προς το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου; Δε θα προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου οι εν λόγω μετακινήσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας

Βασίλης Οικονόμου ΕπικρατείαςΠηγή