Ο λόγος φυσικά δεν εναπόκειται σε αστοχία της κατασκευής ή κάποια ζημιά που προκλήθηκε με την πάροδο των χρόνων. Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την αποσυμπίεση της καμπίνας.

Όσο το αεροπλάνο παίρνει ύψος, λοιπόν, η εξωτερική πίεση είναι αρκετά λιγότερη, συγκριτικά με την εσωτερική πίεση της καμπίνας. Η συγκεκριμένη διαφορά πίεσης δημιουργεί με τη σειρά της υψηλές πιέσεις και στα παράθυρα.

Για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο τα παράθυρα των αεροπλάνων αποτελούνται από τρεις επιφάνειες υαλοπίνακα. Ανάμεσα στην εξωτερική και τη μεσαία δημιουργείται ένα διάκενο αέρα, με την μικρή τρυπούλα στη μεσαία από τις τρεις επιφάνειες του παράθυρου να εξισορροπεί την πίεση μεταξύ αυτού του διάκενου και της καμπίνας.

Έτσι, ενώ το εξωτερικό τζάμι δέχεται όλη την πίεση, το μεσαίο λειτουργεί και εφεδρικά σε περίπτωση που το πρώτο πάθει ζημιά.

Τέλος, η συγκεκριμένη τρύπα έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει και στην απελευθέρωση της υγρασίας, προκειμένου να μην θολώνουν ή παγώνουν τα εσωτερικά τζάμια.Πηγή