Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα φέρουν αλλαγές μόνο στον τρόπο μετακίνησής μας αλλά και στον εξοπλισμό που θα διαθέτουν τα μελλοντικά μοντέλα που θα αγοράζουμε.

Για παράδειγμα θα πρέπει να μπορούν με κάποιον τρόπο να «ψυχαγωγούν» οδηγό και επιβάτες για τον όποιο χρόνο απαιτείται για τη φόρτιση των μπαταριών τους.


Πηγή