Η Αθήνα Xαικάλη επιστρέφει δυναμικά με το τραγούδι “Θέμα Χρόνου” (video)

Η Αθήνα Xαικάλη η όμορφη τραγουδιστρια που τη γνωρίσαμε την δεκαετία του 90 όπου έκανε μεγάλη

επιτυχία έρχεται με νέο τραγούδι που έχει τίτλο Θέμα Χρόνου. Επιστρέφει δυναμικά και είναι θέμα χρόνου να κερδίσει πάλι τις εντυπώσεις.


Πηγή