Η γρίπη αλλάζει τα δεδομένα ακόμα και στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει ότι θα ισχύσουν νέα δεδομένα για τους μαθητές που έχουν νοσήσει από γρίπη και έχασαν μαθήματα. Και πως αλλιώς, αφού το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει να στέλνουμε τα παιδιά σχολείο αφού πρώτα περάσουν δύο 24ωρα χωρίς πυρετό!

Η εγκύκλιος

Η νέα εγκύκλιος εστάλη ήδη σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα σχολεία της χώρας και ενημερώνει ότι οι απουσίες που έγιναν λόγω γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, έχουν όριο και δεν θα προσμετρηθούν εφόσον οι κηδεμόνες προσκομίσουν στο σχολείο πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο


Πηγή