Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 3½ ωρών, η αγγειοχειρουργική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, με επικεφαλής το Δρ. Θ. Μπίσδα, τοποθέτησε με επιτυχία, ένα αορτικό θυριδωτό μόσχευμα, πλήρως διαδερμικά, το οποίο είχε  κατασκευαστεί αποκλειστικά για την ανατομία του συγκεκριμένου ασθενούς. Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής του μοσχεύματος συνίσταται στο ότι επιτρέπει την αποκατάσταση ανευρυσμάτων που περιλαμβάνουν και σπλαγχνικά αγγεία, μέσω της ασφαλούς επαναιμάτωσης των αγγείων αυτών από ειδικές θυρίδες/οπές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος διάρκειας αυτής της πολύπλοκης χειρουργικής επέμβασης θεωρείται εφάμιλλος με αυτούς των καλύτερων αγγειοχειρουργικών κέντρων, παγκοσμίως. Μετά το πέρας της επέμβασης, ο ασθενής παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας λιγότερο από 12 ώρες και μόλις την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα ακολούθησε η πλήρης κινητοποίησή του. Ο συγκεκριμένος ασθενής εξήλθε από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε 4 ημέρες, μετά την επέμβαση.

Η επιτυχημένη επέμβαση έρχεται ως αποτέλεσμα της συνολικής συνεργασίας της Διεπιστημονικής Ομάδας υψηλών προδιαγραφών (Multidisciplinary Team) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, που προέκυψε από τη δέσμευση του Ομίλου να οδηγεί τις ιατρικές εξελίξεις προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο μετεγχειρητικός υπερηχογραφικός έλεγχος που διεξήχθη στο Τμήμα Υπερήχων από τη Δρ. Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου, MD, PhD,  Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τον Ταξιάρχη Καράμπελα, MD, Ακτινολόγο, Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Το κέντρο αυτό ανήκει στα ελάχιστα ευρωπαϊκά κέντρα, τα οποία ελέγχουν τη βατότητα των σπλαγχνικών αγγείων και την επιτυχή ενδοαγγειακή αποκατάσταση των ανευρύσματων υπερηχογραφικά, με τη χρήση ειδικού σκιαγραφικού (SonoVue) που μεταβολίζεται αποκλειστικά στο ήπαρ. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.

Μετά το πέρας της επέμβασης, ο Δρ. Θεοδόσιος Μπίσδας, δήλωσε:

«Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει ότι η άρτια επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με την εξειδίκευση στις πλέον σύγχρονες ενδοαγγειακές τεχνικές από την αγγειοχειρουργική ομάδα καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, μας δίδουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε με επιτυχία, τέτοιου είδους πολύπλοκες, ενδοαγγειακές επεμβάσεις.

Από πλευράς μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Ομίλου και τον Πρόεδρο του, Δρ. Γιώργο Αποστολόπουλο, για τη δυνατότητα που μου έδωσε να επιστρέψω στη χώρα μου από τη Γερμανία και να εργαστώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο είναι εφάμιλλο με τα καλύτερα νοσοκομεία του εξωτερικού, παγκοσμίως. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ασφάλεια, τις νέες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαγγειακές τεχνικές στην πιο άρτια εξοπλισμένη κλινική στην Ελλάδα, έχοντας πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο».Πηγή