Οι μπαταρίες αντιπροσωπεύουν συνήθως το 30% – 40% της αξίας ενός ηλεκτρικού οχήματος

Οι μπαταρίες αντιπροσωπεύουν συνήθως το 30% έως 40% της αξίας ενός ηλεκτρικού οχήματος και αποτελούν το σημαντικότερο κόστος με αποτέλεσμα όλη η προσπάθεια των αυτοκινητοβιομηχανιών να τείνει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η μείωση της τιμής των μπαταριών θα σημάνει και τη μείωση της τιμής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ η τεχνολογία των μπαταριών είναι αυτή που θα αυξήσει και την αυτονομία τους, δίνοντας περισσότερες λύσεις μετακίνησης.

Σήμερα, λίγοι τομείς στον κόσμο της καθαρής ενέργειας είναι τόσο δυναμικοί όσο ο τομέας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV). Πλέον, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δαπάνες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020. Όλο και περισσότερες χώρες έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά τους κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, έχοντας φιλόδοξους στόχους για την πορεία της ηλεκτροκίνησης.


Πηγή