Με νομοτεχνική διατύπωση νομοθέτησε το ότι, εάν η τιμή ενός γενόσημου μειώνεται περισσότερο από το 10% επί της τιμής του προηγούμενου δελτίου τιμών, τότε θα λαμβάνει τιμή ίση με το 75% αντί το 65% της τιμής του off patent.

Στην πράξη αυτό συμβαίνει καθώς με τις νέες ρυθμίσεις για το φάρμακο, τα off patent φάρμακα θα έχουν χάσει, ήδη, το 50% της τιμής τους ως πρωτότυπα και από τη στιγμή που τα γενόσημα εξαρτώνται από τις τιμές των φαρμάκων αναφοράς, οι τιμές τους αναμενόταν να υποστούν μείωση. Ετσι, η κοστολόγηση των γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων με τιμή ίση με το 75% του off patent θα μειώσει την “χασούρα” για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά κυρίως την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο όγκο γενοσήμων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.Πηγή